Super Dry – protect your goods against moisture, mould and rust

 

Watch our company introduction video

Fördelar med Super Dry

Super Dry´s produkter är både säkra och miljövänliga. De absorberar upp till 300% av sin egen vikt och är helt fria från gifter och DMF.

Vad är ett torkmedel?

Ett torkmedel är en produkt eller ett material som kan absorbera fukt från luften och därigenom skydda varor och gods från fuktskador.

Om Super Dry

Vi på Super Dry InternationalTM är sedan 1998 inriktade på fuktskydd och är idag bland de mest erfarna inom luftburen fuktkontroll.

Super Dry’s fuktabsorbenter

Super Dry’s torkmedel placeras i kartonger, lådor och påsar för att säkerställa att ditt gods anländer i perfekt skick.